Telekomunikacije i informatika zasnivaju se na teoriji informacije i informacijskih mreža te logičkoj algebri i teoriji automata, usmjerene su na postupke analize i sinteze višemedijske informacije i komunikacije u mreži te oblikovanje i izvedbu komunikacijskih sustava i usluga. Proučavaju se modeli lokalnih, pristupnih i jezgrenih mreža, višeuslužna, inteligentna, širokopojasna mreža i Internet, planiranje i optimiranje mreže i informacijskog prometa te upravljanje mrežom. Obuhvaćeni su prijenos i usmjeravanje informacija uključujući fotoničku tehnologiju, informacijske i komunikacijske usluge, te upravljive i ispitljive strukture sustava i mreža zahtijevanih performansi. Stječu se znanja iz arhitekture računala, operacijskih sustava i programskih jezika te znanja iz specifikacijskih jezika, jezika za modeliranje, organizacije obrade i upravljanja podacima u mrežnim sustavima, telematičkim uslugama i elektroničkom poslovanju, te sustava sa sposobnošću učenja. U svezi s tim su komunikacijski protokoli, višemedijske komunikacije, virtualna stvarnost i okruženja, pokretljivost u mrežama, pokretne mreže i programski agenti. Programsko inženjerstvo usmjereno je na telekomunikacijske sustave, a upravljanje projektima te upravljanje istraživanjem i razvojem, na telekomunikacijsko tržište.