Studij Elektroenergetike organiziran je modularno i traje šest (6) semestara za redovite, odnosno osam (8) semestara za izvanredne studente, uz jednak broj sati nastave. Završetkom stručnog studijskog programa stječe se 180 ECTS i naziv stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike.