Djelatnici odsjeka

dr. sc. Marko Vukšić

Pročelnik Odsjeka za elektrotehniku

email: marko.vuksic@oss.unist.hr

telefon:+385914433848

Znanstveno-nastavno zvanje: znanstveni suradnik

Nastavno ili stručno zvanje: profesor visoke škole u trajnom zvanju

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Ugradbeni računalni sustavi, PLC i SCADA sustavi, visokofrekvencijski rezonantni pretvarači

Kratak opis djelatnosti: Voditelj više projekata u području industrijske elektronike, vođenja procesa te prikupljanja i obrade podataka.

HR znanstvena bibliografija: link

Matični broj znanstvenika: 244953

dr.sc. Predrag Đukić

Zamjenik pročelnika Odsjeka za elektrotehniku


predrag.dukic@oss.unist.hr

telefon:+385914433818

Zvanje: dr.sc.

Nastavno ili stručno zvanje: profesor visoke škole

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Metrologija, industrijska i znanstvena mjerenja, senzori, optoelektronika i optička mjerenja, mehatronika.

Kratak opis djelatnosti: Zamjenik pročelnika odsjeka elektrotehnike. Odgovoran za više projekata iz područja primarnih mjernih etalona i sustava.

HR znanstvena bibliografija: link

Matični broj znanstvenika: 186146

dr.sc. Tonko Kovačević

Zamjenik pročelnika za studentski standard i studentska pitanja

email: tkovacev@oss.unist.hr

telefon:+385913344199

Znanstveno-nastavno zvanje: znanstveni suradnik

Nastavno zvanje: profesor visoke škole u trajnom zvanju

Područje stručnog i znanstvenog interesa: elektronika, senzorske mreže i razvoj IoT aplikacija, sigurnost mreža i usluga, kriptografija

Kratak opis djelatnosti: Zamjenik pročelnika za studentski standard i studentska pitanja. Predmeti iz oblasti Elektrotehnike, Elektronike i Informacijske sigurnosti.

HR znanstvena bibliografija: link

Matični broj znanstvenika: 316306

Silvano Jenčić, dipl.ing.

Koordinator tehničkih specijalističkih diplomskih stručnih studija


silvano.jencic@oss.unist.hr

telefon:+385914433953

Nastavno ili stručno zvanje: viši predavač
Djelatnosti: Koordinator tehničkih specijalističkih diplomskih stručnih studija, voditelj stručne/specijalističke prakse i timskih projekata, predavač za predmete iz područja industrijskih i računalnih mreža, telekomunikacija, te izrade projekata električnih instalacija.

Područje stručnog i znanstvenog interesa: industrijske mreže, PLC automatizacija, senzorske mreže, LAN mreže, komunikacijske tehnologije
Kratak opis djelatnosti: Koordinator tehničkih specijalističkih diplomskih stručnih studija, voditelj stručne/specijalističke prakse i timskih projekata, predavač za predmete iz područja industrijskih i računalnih mreža, telekomunikacija, te izrade projekata električnih instalacija.

HR znanstvena bibliografija: link

dr.sc. Slobodanka Jelena Cvjetković

email: slobodanka.cvjetkovic@oss.unist.hr

telefon:+385914433814

Nastavno ili stručno zvanje: profesorica visoke škole

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Električna mjerenja u elektroenergetskim sustavima, telekomunikacija u elektroenergetskim sustavima

Kratak opis djelatnosti: Voditeljica laboratorija energetska elektronike. Odgovorna za razvoj edukacijskih platformi.

HR znanstvena bibliografija: link

Matični broj znanstvenika: 292686

dr. sc. Barbara Džaja

email: barbara.dzaja@oss.unist.hr

telefon:+385989123602

Zvanje: dr.sc

Znanstveno zvanje: znanstveni suradnik

Nastavno zvanje: viši predavač

Područje stručnog i znanstvenog interesa: računalni vid, digitalna obrada multimedije

Kratak opis djelatnosti: digitalna obrada multimedije u razne svrhe

HR znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=303552

Matični broj zanstvenika: 303552

Ivica Lovrić, str.spec.ing.

email: ivica.lovric@oss.unist.hr

telefon:+385913344102

Stručna sprema: Stručni Specijalist Inženjer Elektrotehnike

Nastavno zvanje: predavač

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Područje električnih strojeva. Područje elektromotornih pogona; upravljanje elektromotornim pogonima, energetski elektronički pretvarači za elektromotorne pogone. Područje obnovljivih izvora energije. Razvijanje modela i simulacija upotrebom programskih alata LabVIEW i MATLAB.

Kratak opis djelatnosti:Izvođenje laboratorijskih vježbi iz više temeljnih kolegija. Sudjelovanje u projektima opremanja laboratorija elektroenergetike i laboratorija električnih strojeva. Izrada uputa i repetitorija za izvođenje laboratorijskih vježbi. Sudjelovanje u mentorstvu za timske projekte i stručnu praksu studenata.

dr. sc. Winton Afrić


email: winton.afric@oss.unist.hr
telefon:+385914433806

Nastavno ili stručno zvanje: profesor visoke škole u trajnom zvanju

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Sustavi usmjerenih radio veza, komunikacijski sustavi, mobilna telefonija
Kratak opis djelatnosti: Projektiranje digitalnih radio i mobilnih komunikacijskih sustava.
HR znanstvena bibliografija: link

Matični broj znanstvenika: 75301

mr. sc. Višnja Troskot

Odsjek za elektroniku

email: visnja.troskot@oss.unist.hr

Nastavno zvanje: predavač

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Tehničke znanosti, energetika, ekologija, industrija, fizika, energetska učinkovitost, električni strojevi i pogoni, rasvjeta, AutoCAD, Matlab, Relux, Dialux, programiranje, engleski, njemački i ruski jezik.

Kratak opis djelatnosti: Nositelj kolegija Električni strojevi 1, Električni strojevi 2, Električna rasvjeta i Elektromotorni pogoni. Mentor za završne i diplomske radove iz navedenih predmeta. Mentor za timske projekte, stručnu i specijalističku praksu iz područja elektroenergetike.

Toni Jončić, dipl.ing.

email: toni.joncic@oss.unist.hr

telefon: +385989627598

Nastavno ili stručno zvanje: predavač
Djelatnosti: Koordinator tehničkih specijalističkih diplomskih stručnih studija, voditelj stručne/specijalističke prakse i timskih projekata, predavač za predmete iz područja industrijskih i računalnih mreža, telekomunikacija, te izrade projekata električnih instalacija.

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Širokopojasne mreže – razvoj i praktična primjena
Kratak opis djelatnosti:Projektiranje digitalnih radio i mobilnih komunikacijskih sustava. Ovlašteni inženjer i stalni sudski vještak u području telekomunikacija.

HR znanstvena bibliografija: link

Luka Tomasović, str.spec.ing

voditelj laboratorija za Elektrotehniku i Elektroniku


email: luka.tomasovic@oss.unist.hr

telefon: +385915198897

Stručna sprema: Stručni Specijalist Inženjer Elektrotehnike

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Projektiranje i simulacija elektroničkih sklopova te dizajniranje modela tiskanih pločica korištenjem programskih alata NI Multisim i NI Ultiboard. Izrada 3D modela. Izrada aplikacija za virtualnu i proširenu stvarnost.

Kratak opis djelatnosti:Održavanje laboratorija i elektroničke opreme. Osmišljavanje i razvoju edukacijskih maketa. Stručna podrška i mentorstvo studenatima tijekom stručne prakse u laboratorijima. Tehnička podrška u pripremi završnih i diplomskih radova. Sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima te diseminacija rezultata.

Joško Novaković¸, dipl.ing.

telefon:+385981719882

email: josko.novakovic@oss.unist.hr

Nastavno zvanje: Predavač

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Elektromotorni pogoni, obnovljivi izvori energije, upravljanje i automatizacija industrijskih postrojenja.

Kratak opis djelatnosti: Izvođenje laboratorijskih vježbi iz područja elektrotehnike i elektroenergetike. Razvijanje laboratorija iz područja elektroenergetike, projektiranje i izrada realnih sustava za edukacijske svrhe te sudjelovanje u mentorstvu za timske projekte i stručne prakse.

HR znanstvena bibliografija: link

Vjekoslav Zrno, str.spec.ing.

email: vzrno@oss.unist.hr

telefon:+385913344114

Nastavno zvanje: stručni suradnik

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Područje Tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika. Razumijevanje vrijedeći zakona, propisa i normi za izgradnju, pogon i održavanje elektroenergetskih objekata uz naglasak na područje elektroenergetike. Planirati razvoj, gradnju, ispitivanje, održavanje i nadzor elektroenergetskih sustava, strojeva i postrojenja. Teorijska i praktična priprema za izvedbu proračuna i nacrta potrebnih za izradu projektne dokumentacije uz korištenje računala (CAD alata) za sve vrste projektiranja i upravljanja u elektroenergetskim sustavima u skladu s propisima i normama.

Kratak opis djelatnosti: Objasniti osnovne metode i postupke ispitivanja električnih strojeva i uređaja. Mjerenja električnih veličina kod rada električnih strojeva i uređaja te primjenu normi, preporuka i propisa. Provesti mjerenja na električnim strojevima i uređajima i napraviti ukupni mjerni prikaz svih mjerenja na zadanom stroju. Realizacija svih faza ispitivanja, kontrole i nadzora električnih strojeva i transformatora. Teorijska i praktična priprema za izvedbu proračuna i nacrta potrebnih za izradu projektne dokumentacije uz korištenje računala (CAD alata) u skladu s propisima i normama.

dipl. iur. Dijana Stegić

dipl. iur. Dijana Stegić

serkretarica odsjeka

Vanjski suradnici

Ante Botica, str.spec.ing.

Ante Botica, str.spec.ing.


email: ante.botica@oss.unist.hr

Područje stručnog i znanstvenog interesa: Ugradbeni računalni sustavi, računalna sigurnost, IoT mreže

Kratak opis djelatnosti: Razvoj uređaja i sustava temeljenih na 8-bitnim mikrokontrolerima

Marko Meštrović

Marko Meštrović

Nađan Dumanić

Nađan Dumanić

dr. sc. Ljubomir Malešević

Joško Smolčić

dr. sc. Maja Krčum

Juraj Buzolić

Tonći Kozina

Robert Kosor

Mateo Čobanov

Mateo Čobanov

Tonko Garma

Tonko Garma

Ivica Marušić

Ivica Marušić

Jure Grgić

Jure Grgić

Dino Lozina

Dino Lozina

Leo Štrbac

Leo Štrbac

Eduard Škec

Eduard Škec

dr.sc. Marija Šiško Kuliš

dr.sc. Marija Šiško Kuliš

Zdravko Jadrijev

Zdravko Jadrijev

Ivan Visković

Ivan Visković