Preddiplomski stručni studij Elektronike upisuje 77 studenta, od čega 25 studenata studira po izvanrednom modelu. Za upis je potrebna završena četverogodišnja srednja škola te s uspjehom položena državna matura. Studijski program traje tri godine, odnosno šest semestara. Studenti koji sakupe 180 ECTS i s uspjehom napišu završni rad stječu akademski naziv stručni prvostupnik inžinjer elektronike. Posebna je pozornost posvećena razvijanju generičkih vještina: kreativnog razmišljanja, samostalnog i timskog rada te sposobnosti donošenja odluka na raznim razinama odlučivanja. Studenti imaju priliku savladati konkretne suvremene tehnologije i ostvariti mogućnost uključivanja u radni proces bez dodatne obuke. Pri tomu temeljito savladavaju probleme uporabe širokog spektra elektrotehničke ispitne i mjerne opreme, izrade projektne dokumentacije i odgovarajućeg elektroničkog sklopovlja te primjene komunikacijskih protokola. Od praktične nastave izdvajaju se laboratorijske vježbe, stručna praksa, timski projekti, stručne posjete i terenske vježbe. Studenti koji se, prema osobnim sklonostima, opredijeljuju za jedan od tri ponuđena modula: -Telekomunikacije; -Primijenjena elektronika; -Mehatronika. Završetkom ovog studijskog programa može se nastaviti sa školovanjem na višim razinama obrazovanja. Prvostupnici se mogu zaposliti u širokom spektru različitih područja: metalnoj, metaloprerađivačkoj, kemijskoj, cementnoj i brodograđevnoj industriji (brodogradilišta Split i Trogir), javnim komunikacijskim mrežama i telekomunikacijskoj industriji, u tehničkim odjelima održavanja drugih javnih ustanova i tvrtki, elektroprivredi (objekti i pogoni HEP-a). Isto tako otvara se i mogućnost samozapošljavanja kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja i projekata te otvaranje osobne tvrtke ili obrta.

Uvod

Preddiplomski stručni studij Elektronike organiziran je modularno i traje šest (6) semestara za redovite, odnosno osam (8) semestara za izvanredne studente, uz jednak broj sati nastave.

Završetkom stručnog studijskog programa stječe se 180 ECTS i naziv stručni prvostupnik inženjer elektronike.

Prva dva semestra sadržavaju temeljnu nastavu – Elektrotehnika (60 ECTS) i izvode se zajedno sa studijem Elektroenergetike. Središnji modul studijske nastave – elektronika (60 ECTS) obuhvaća treći i četvrti semestar. Treći semestar jedinstven je za sve studente Elektronike, a u četvrtom se semestru dio predmeta dijeli na odabrane izborne skupine. U petom i šestom semestru izvodi se stručna nastava (60 ECTS).

Studenti koji su se, prema osobnim sklonostima, opredijelili za smjerove upisivanjem pripadnih izbornih skupina (stručnih modula) upisuju module: Telekomunikacije (TEL-1, TEL-2),Primijenjena elektronika (PREL-1, PREL-2) i Mehatronika (MEH-1, MEH-2).

Prema dosadašnjim iskustvima postoje, ovisno o odabranim stručnim modulima, dobre perspektive zapošljavanja u: javnim i privatnim telekomunikacijskim tvrtkama (mobilnoj i fiksnoj telefoniji), industrijskim pogonima u brodograđevnoj, cementnoj, kemijskoj i metalnoj industriji, elektroprivredi (objekti i pogoni HEP-a), bolnicama, građevinskim tvrtkama i slično.

Studenti koji završe ovaj stručni studij mogu na Odjelu za stručne studije upisati Specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike (120 ECTS) za stjecanje zvanja stručni specijalist inženjer elektrotehnike. U izradi plana i program studija Elektronike korišteni su dokumenti pridruženih organa Europske komisije zaduženih za usklađivanje strukture obrazovanja, osobito u području elektrotehnike, te referentni dokumenti za izobrazbu inženjerskih profila.

Pročelnik Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Marko Vukšić, prof. v. š.  e-mail

Zamjenik pročelnika Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Predrag Đukić, prof.v.š e-mail

O studiju

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Elektronika
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje Redoviti studenti : 3 godine (6 semestara)
Izvanredni studenti : 4 godine (8 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja srednjaškola
Stručni ili akademskinaziv ili stupanj kojise stječe završetkomstudija Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer elektronike
Kompetencije koje se stječu završetkomstudija
  •  primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova,
  •  zapošljavanje i samozapošljavanje u tehničkom sektoru,
  •  profesionalno napredovanje u grani elektronika ili sličnim tehničkim granama,
  •  uključivanje u sustav cjeloživotnog obrazovanja,
  •  nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.
Mogućnosti nastavka studija Dvogodišnji specijalistički studiji za stjecanje zvanja specijaliste struke. Vertikalna pokretljivost prema diplomskom sveučilišnom studiju uz polaganje potrebnih kredita izraženih u ECTS bodovima.
Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju

.

Struktura studija

Studij elektronike

I., II. semestar (60 ETCS)

Temeljna nastava elektrotehnike

III., IV. semestar (50 ETCS)

smjerovi TEL, PREL, MEH (10 ETCS)

Studijska nastava elektronika

V., VI. semestar (60 ETCS)

Stručna nastava elektronika moduli

V. semestar

Telekomunikacije

(TEL-1 modul)

Primjenjena elektronika

(PREL-1 modul)

Mehatronika

(MEH-1 modul)

VI. semestar

Telekomunikacije

(TEL-2 modul)

Primjenjena elektronika

(PREL-2 modul)

Mehatronika

(MEH-2 modul)

Završni rad