Prema dosadašnjim iskustvima postoje, ovisno o odabranim stručnim modulima, dobre perspektive zapošljavanja u: javnim i privatnim telekomunikacijskim tvrtkama (mobilnoj i fiksnoj telefoniji), industrijskim pogonima u brodograđevnoj, cementnoj, kemijskoj i metalnoj industriji, elektroprivredi (objekti i pogoni HEP-a), bolnicama, građevinskim tvrtkama i slično.